Lamella Clarifier

Máy làm sạch tấm lamella, máy định vị đĩa nghiêng, máy làm sạch trong xử lý nước thải.