Thiết bị thoát nước bùn

Máy ép vít, thiết bị loại bỏ bùn, Máy tách nước bùn.