Bộ lọc cát rửa liên tục

Lọc nước công nghiệp, lọc nước thải bằng nước thải, Lọc cát để xử lý nước.